De Wijnloods probeert te allen tijde zorg te dragen voor een zo goed en foutloos mogelijk aanbod van alle informatie, diensten en producten. Ondanks deze constante zorg en aandacht is het mogelijk dat deze diensten fouten bevatten of onvolledig c.q. onjuist gepubliceerd worden. De Wijnloods kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld  voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, die voorvloeien uit het gebruik van deze website, of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. De Wijnloods behoudt het recht de website naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment te (laten) veranderen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. 

De Wijnloods is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling betekent niet dat De Wijnloods voor de juistheid en volledigheid van deze bestanden instaat.

Verantwoordelijkheid

Onrechtmatig gebruik van de website of de inhoud ervan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor alles dat u vanuit de webpagina verzendt. De Wijnloods behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
De informatie van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.